หน้าหลัก > ข่าว > 关于学生
关于学生

นักศึกษารหัส 60 -61 ให้ดำเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 พ.ย.
นักศึกษารหัส 60 -61 ให้ดำเนินการประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ ...
2018-11-07 10:50:38
เปิดแล้ววันนี้ (25 ต.ค.) ระบบประเมินอาจารย์
เปิดแล้ววันนี้ (25 ต.ค.) ระบบประเมินอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561รหัส 54-59 ประเมินตั้ง ...
2018-10-25 14:18:27
แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารเเนบ
 แจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อตามเอกสารเเนบนำส่งหลักฐานสำเนาวุฒิการศึกษาที่จุดบริการ One Stop Servic ...
2018-10-18 11:17:49
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 รับบัตรนักศึกษา
วันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 รับบัตรนักศึกษา ...
2018-10-18 11:18:41
ข่าวปัจจุบัน