หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา

ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2561
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2561 ...
2018-09-25 11:40:32
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     ขอแจ้งกำหนดการเซ็นยืนยันค่าเล่า ...
2018-05-07 13:50:17
ปฏิทินการดำเนินงานรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปฏิทินการดำเนินงานรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2018-04-23 10:25:51
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปี ๒๕๖ ...
2018-04-23 10:24:47
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับรอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับรอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ...
2018-02-07 11:11:59
Open House SSRU 2017
Open House SSRU 2017  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญน้องๆ นักเรียน และผู้ที่สนใจ ร่วมงาน op ...
2018-01-05 09:04:42
เอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี ๒๕๖๐
เอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ...
2018-01-05 09:04:55
ข่าวปัจจุบัน