หน้าหลัก > กิจกรรม

ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
   ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 256 ...
2 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงห ...
24 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
ขอเเจ้งเลื่อนการรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Tablet)
ขอเเจ้งเลื่อนการรับคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา(Tablet) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นวันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาค ...
29 ส.ค. 60 - 30 ก.ย. 60
Open House SSRU 2017
Open House SSRU 2017  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญน้องๆ นักเรียน และผู้ที่สนใจ ร่วมงาน op ...
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
เอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี ๒๕๖๐
เอกสารการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ...
1 พ.ย. 60 - 30 ก.ย. 61
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับรอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับรอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ...
5 ก.พ. 61 - 30 ก.ย. 61
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจำปี ๒๕๖ ...
9 เม.ย. 61 - 30 ก.ย. 61
กิจกรรมปัจจุบัน